Wijken in Dukenburg - Dukenburg.nl
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wijken in Dukenburg

De wijk Aldenhof heeft een vierkant grondpatroon met een ‘rondlopende’ hoofdstraat waarop andere straten uitkomen. De wijk is een soort eiland omgeven door watergangen. Centraal in de wijk ligt een plantsoen met een vijver en een echt eilandje.

In Aldenhof staan ongeveer 1150 wooneenheden, zowel in de koop- als in de huursector. De wijk telt ongeveer 2700 inwoners. Bij de aanleg van de wijk werd gekozen voor een centrale wijkverwarming. Aan de ingang van de wijk kwam het ketelhuis te staan. Deze wijkverwarming gaf veel problemen, waardoor na enige jaren de wijkverwarming opgeheven werd. Het ketelhuis werd een kantoor. Na de eeuwwisseling is dit gebouw vernieuwd en vergroot, maar de schoorsteen is als gedenkteken behouden en markeert nog altijd de ingang van Aldenhof.

Bron Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldenhof

Meer informatie over Aldenhof vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen https://swm.nijmegen.nl/p37879/wijkbeschrijving )

Socialmedia van de wijk:

 

 

Lankforst behoorde tot de wijken die het eerst werden voltooid. De bebouwing vond vooral plaats in de oostelijke helft van de wijk, terwijl in de westelijke helft het groene karakter van de wijk de overhand hield. De scheidslijn tussen beide delen werd gevormd door de 60ste straat, een wat saaie naam voor een fraaie laan van het voormalige landgoed. In een hoog tempo kwamen ruim 1000 voornamelijk huurwoningen tot stand, voor een groot gedeelte laagbouw, maar ook maisonnettes, middelhoge flats en hoogbouw.

Bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lankforst

Meer informatie over Lankforst vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37626/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

  • Basisschool Nutsschool : https://www.nutsschool.nu/
  • Moestuin De Lankmoes. tussen Nutsschool en Fysiotherapie. contact Lankforst@hotmail.nl

Malvert en Aldenhof zijn de eerste wijken van de nieuwe wijk Dukenburg waar in 1966 huizen opgeleverd werden. Malvert deelt met Lankforst het wijkpark Wollewei. De naam Wollewei is gekozen door de bewoners en geïnspireerd op Godfried Bomans’ boek Erik of het klein insectenboek. Het was vroeger een veengebied waar turf werd gestoken, onderdeel van de Hatertse Broek. Aan de Wollewei ligt De Turf, een dependance van wijkgebouw Dukenburg.

Bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Malvert

Meer informatie over Malvert vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37626/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

De wijk Meijhorst heeft ongeveer 1600 woningen en telt circa 3500 inwoners.

De wijk is ruim opgezet, met veel groen en een ‘rondlopende’ hoofdstraat waarop andere straten uitkomen. Evenals in de rest van Dukenburg hebben de straten geen namen maar nummers, beginnend bij Meijhorst 10e straat. Een mogelijk adres is Meijhorst 7039, dit houdt in: 70ste straat, huisnummer 39. Het centrale groen in Meijhorst heeft in 2005 ter gelegenheid van het 2000-jarig jubileum van Nijmegen de naam Wijkpark Meijhorst gekregen en is in 2006 tot “bomenleerpark” verklaard. In Meijhorst liggen nog het Grand Canal en restanten van lanen van het voormalige landgoed Dukenburg.

Bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meijhorst

Meer informatie over Meijhorst vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37629/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

De wijk Meijhorst heeft ongeveer 1600 woningen en telt circa 3500 inwoners.

De wijk is ruim opgezet, met veel groen en een ‘rondlopende’ hoofdstraat waarop andere straten uitkomen. Evenals in de rest van Dukenburg hebben de straten geen namen maar nummers, beginnend bij Meijhorst 10e straat. Een mogelijk adres is Meijhorst 7039, dit houdt in: 70ste straat, huisnummer 39. Het centrale groen in Meijhorst heeft in 2005 ter gelegenheid van het 2000-jarig jubileum van Nijmegen de naam Wijkpark Meijhorst gekregen en is in 2006 tot “bomenleerpark” verklaard. In Meijhorst liggen nog het Grand Canal en restanten van lanen van het voormalige landgoed Dukenburg.

Bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meijhorst

Meer informatie over Lankforst vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37629/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

Tolhuis en Weezenhof zijn de laatst gebouwde wijken van Dukenburg en dateren van begin jaren 1970. Het is een echte woonwijk met aan de noordzijde langs de van Rozenburgweg enige bedrijven en winkels; er is geen industrie. In 1607 woningen wonen 3433 inwoners (2009). De wijk heeft veel meer laagbouw dan midden- en hoogbouw en is gekenmerkt door veel groen dat vooral in stroken verspreid tussen de laagbouw ligt; een groter aaneengesloten groengebied wordt gevormd door het Douglasbosje en het Grand Canal, resten van het voormalige landgoed Dukenburg. In de wijk staat een basisschool die tevens Brede school is. In een voormalige school is het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid gevestigd en langs de van Rozenburgweg liggen een ijsbaan en een klimhal als bovenwijkse voorzieningen. Tolhuis maakt zelf ook gebruik van bovenwijkse voorzieningen elders in Dukenburg, die vooral gelegen zijn in de wijken Zwanenveld (winkelcentrum Dukenburg) en Meijhorst (wijkcentrum Dukenburg, zwembad, kerk, huisartsen en tandartsen, markt).

Bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tolhuis_(Nijmegen)

Meer informatie over Tolhuis vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37492/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk :

Aan de rand van Weezenhof staan een aantal flats, gelegen aan de Van Boetbergweg. Iets meer de wijk in ligt een winkelcentrum. De rest van de huizen is laagbouw, afgewisseld met lage seniorenflats. Dicht bij de hoogbouw ligt een klein wijkwinkelcentrum. In april 2017 is het winkelcentrum grotendeels afgebrand. Er is ook een basisschool en een gymnastiekzaal.

Bron Wikipedia:https://nl.wikipedia.org/wiki/Weezenhof

Meer informatie over Weezenhof vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37493/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

wanenveld is ruim opgezet, met veel groen- en waterpartijen, en er zijn enkele ‘rondlopende’ hoofdstraten waar de andere straten op uitkomen. De wijk biedt qua maatschappelijke opbouw een gevarieerd beeld. Er zijn meer huurwoningen dan koophuizen.[2]

Aan de westzijde van de wijk ligt het park Geologenstrook, een lange groenstrook met waterpartijen. Het is net als stadspark Staddijk een product van de voorlaatste ijstijd en de zich daarna steeds verplaatsende rivier. Het park werd in 2010 grootscheeps heringericht, daarna is de informele naam Geologenstrook de officiële naam geworden.

Bron Wikipedia:https://nl.wikipedia.org/wiki/zwanenveld

Meer informatie over Zwanenveld vindt je ook op de website van de gemeente Nijmegen: https://swm.nijmegen.nl/p37495/wijkbeschrijving

Socialmedia van de wijk:

Staddijk is een straat, een dunbevolkte wijk en een stadspark aan de westzijde van het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen. De Staddijk bestaat uit een noord-zuid verlopende dijk met enkele verspreide huizen, die evenwijdig loopt met de A73, een gelijknamig stadspark en een tweetal groepen sportaccommodaties. In het noorden van de wijk ligt een klein woonwagenkamp aan de Teersdijk. Dit wordt omgevormd tot een nieuwe woonwijk. In 2010 is voor het stadsdeel Dukenburg in het stadspark ook een kinderspeeltuin aangelegd, de Speeldijk.

bron wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Staddijk

Staddijk op socialmedia:

Heb je een foutje gevonden, of mis je iets ?

Zonder jouw hulp zou dit niet aangepast worden.
klik op de rode knop om mij vertellen waar het foutje zich bevind.
Bedankt voor jouw hulp want door elkaar te helpen maken we Dukenburg een klein beetje mooier.

klik hier om te mailen

Spread the love