contact : Info@dukenburg.nl 06 228 92 499
Dukenburg.nl

Disclaimer / alg. voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer / algemene voorwaade

Gebruik van Dukenburg.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De beheerder van Dukenburg.nl zal alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Dukenburg.nl kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dukenburg.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dukenburg.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij Links naar websites van derden, betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Dukenburg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dukenburg.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op Dukenburg.nl worden getoetst aan de volgende criteria:

  • Zijn de activiteiten in Dukenburg
  • Is er een openbare website of facebookpagina, waar het adres geverifieerd kan worden.
  • Is er een kvk nummer
X